Baranya: Kovácshidai-tavak

A három - egykori tőzegkitermelésből kialakult - horgásztó. A legnagyobb területű az Új-tó (15 ha), ezt követi a Kertaljai-tó (12 ha), és a legkisebb a Szödönyi-tó (7,2 ha).

Könnyen megközelíthető Pécsről az 58-as úton, Harkányon át, majd Vajszló felé haladva, a Kovácshida település határában található tórendszer. Szálláslehetőség a vízparti horgásztanyán adott, engedély a halőrházban válható. Halállománya változatos, számos, nagyméretű ponty, amur, csuka rejtőzik a tavakban.

Napijegy (a halőrnél váltható):

 • Felnőtt: 2400 Ft
 • Félnapos felnőtt: 1500 Ft
 • Ifjúsági: 1200 Ft
 • Csónak egész napra: 800 Ft
 • Csónak félnapra: 400 Ft

A horgászat napkeltétől napnyugtáig tart.

Elvihető:

 • 2 db nemeshal
 • 3 kg egyéb hal

A tó jellemzői:

 • Víztípus: egykori tőzegbányákból kialakított tavak
 • Terület: 34,2 ha
 • Átlagmélység: 1,5 m
 • Fenékviszonyok: enyhén iszapos, egyenletlen
 • Akadók: vízben hagyott facsonkok, bokrok
 • Növényzet: parti zónában gyékény, nád, vízi tök
 • Halak: ponyt, amur, kárász, csuka, süllő

A tóparton büfé üzemel egész napos nyitva tartással. A kijelölt területeken főzni szabad.

A horgászrend az egyesület valamennyi vizére érvényes:

1. Személyi és tárgyi feltételek:

 • Tavainkon horgászni tárgyévre érvényes horgászokmányokkal, tagsági viszonyhoz kötött területi engedély birtokában, egyszeri tagdíj hozzájárulás(a továbbiakban napijegy) befizetésével, ill. tiszteletjeggyel lehet.
 • Vizeink intenzíven telepítettek, ezért az országos területi engedélyeket nem áll módunkban elfogadni.
 • Felnőtt horgász egyszerre 2 készséggel, botonként legfeljebb 3 horoggal,
 • Ifjúsági és kedvezményezett horgász 1 készséggel, legfeljebb 3 horoggal,
 • Gyermekhorgász 1, kizárólag úszós készséggel, azon 1 horoggal horgászhat.
 • Gyermek területi, ill. napijegyet 14 év alatti személyek válthatnak, és csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak.
 • Szabványos méretű csalihalfogó háló használata megengedett. Etetésre, csalizásra, csak olyan anyagok használhatók, melyek a vizet, ill. a környezetet nem károsítják, élő csali esetén nem esnek a vonatkozó természetvédelmi törvények hatálya alá. Egy horgász naponta legfeljebb 5 kg etetőanyagot használhat fel. Ezt a mennyiséget a vizek állapotának függvényében a vezetőség ideiglenesen korlátozhatja, a korlátozás tényéről és mértékéről hirdetőtáblán ad tájékoztatást.

2. Horgászati idő :

 • A horgászidény január 1.-jével kezdődik, és december 31.- ig. ill. jégvesztétől a jég beálltáig tart. Lékhorgászat csak szervezett formában, előre meghirdetett időpontban engedélyezett. Haltelepítéseket követően, versenyek alatt, halpusztulás vagy annak veszélye esetén a vezetőség a horgászatot egyes tavakon, vagy akár a teljes vízrendszeren korlátozhatja, ill. megtilthatja. A tilalom okát és időtartamát hirdetőtáblán közli.
 • A nappali horgászidő egyesületi tagok részére napkeltekor kezdődik, és napnyugta után 1 órával ér véget.
 • A napijeggyel horgászók horgászideje napkeltétől- napnyugtáig tart. Az egész napos napijegy 2400 Ft.
 • Délutáni (fél) napijegy csak 12 óra után váltható, érvényessége napnyugtáig tart. Ennek ára 1500 Ft.
 • A horgászidő a be, ill. kijelentkezést, a fogott halak bemutatását is magában foglalja. A napkelte és napnyugta időpontját a halőr állapítja meg, és írja ki az erre a célra rendszeresített táblára, vitás esetben mindenkor ez az irányadó időpont.
 • Éjszakai horgászat kezdete napnyugta előtt 1 óra, vége napkelte után 1 óra. Éjszaka partról a „kertalja” és a „szödönyi” tavakon minden halfajra, csónakból valamennyi vízen kizárólag ragadozó halakra lehet horgászni.
 • Éjszakai napijeggyel horgászni csak egyesületi tag jelenlétében, és felügyelete mellett lehet. Egy tag legfeljebb 2 fő vendéghorgászt hozhat magával, akikért teljes felelősséget vállal. Az éjszakai napijegy ára 2600 Ft.

3. Be- és kijelentkezés :

 • Tagoknak, a horgászat megkezdése előtt, a halőrház bejárata mellett rendszeresített beíró táblán, a horgászni kívánt vízterület jelenléti ívén, érkezésük időpontját rögzíteni kell. Távozáskor a megtartott halakat a halőrnek be kell mutatni, a halak adatait, ill. a távozás időpontját a jelenléti íven rögzíteni kell. A jelenléti ívet akkor is ki kell tölteni, ha a tag nem tartott meg halat. A tagnak, a kíséretében lévő éjszakai napijegyes horgász nevét be kell írnia a jelenléti ívre „ÉNJ” megjelöléssel, és az általa megtartott halakat is rögzítenie kell. Amennyiben a tag a halőr szolgálati idején kívül érkezik ill. távozik, fogását értelemszerűen bemutatni nem tudja, a jelenléti ívet vezetnie ilyen esetben is kötelező.
 • A napijegyes horgászok iratait a jegy kiadása előtt a halőr ellenőrzi, és azokat a fogási napló kivételével a horgászat befejezéséig tárolja. A jegyváltás tényét igazoló pénztárgépbizonylatot a horgász a horgászat végéig köteles ép állapotban megőrizni, ill. ellenőrzés esetén az arra illetékes személyek kérésére átadni. Horgászat befejezése után a halőr a megtartott halakat, és a fogási naplót a halőrháznál ellenőrzi. Amennyiben mindent rendben talál, valamennyi iratát átadja tulajdonosának.

4. Nem megengedett horgászmódszerek, eszközök és eljárások :

 • Közgyűlési határozat értelmében tavainkon tiltott valamennyi műcsalis horgászmódszer, élő és döghalas pergetés, cincálás, mártogatás, kuttyogatás, a szerelékek behordása, halradar, és etetőhajó használata. Versenyek idejére
 • A vezetőség fenti tilalmak, valamint a mennyiségi és méretkorlátozások alól ideiglenes felmentést adhat.
 • A megtartott –szákban elhelyezett, megbilincselt, kikötött, stb.- halak cserélése szigorúan tilos.

5. Tér és időbeli korlátozások :

 • Partról mindhárom tónak csak a halőrház felé eső oldala horgászható. Éjszaka az „új” tavon kialakított parti horgászhelyeken, a „kertalja” tavon, a kijelölt madárvédelmi területen március 1.-től augusztus 31.-ig, valamint a gátakon egész évben horgászni tilos. A partokon és a vizekben felállított tiltó és korlátozó táblák hatályát mindenkor figyelembe kell venni.

6. Méretkorlátozások :

 • A tavainkból kifogott 25 cm-nél kisebb compó, 30 cm-nél kisebb, vagy 60 cm-nél nagyobb ponty, 40 cm-nél kisebb balin, 45 cm-nél kisebb csuka,
 • 50 cm-nél kisebb amur és harcsa, mérettől függetlenül koi ponty nem tartható meg. Süllőkre méretkorlátozás nincs. A megfogott korlátozás alá eső halakat kíméletes horogszabadítás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.

7. Mennyiségi korlátozások :

 • 1-es típusú területi engedélyt váltó tagok évente 25 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 15 db ponty, 6 db ragadozó, 4 db amur lehet, 10 db harcsa valamint 40 kg egyéb hal
 • 2-es típusú területi engedélyt váltó tagok évente 35 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 20 db ponty, 10 db ragadozó, 5 db amur lehet, 10 db harcsa valamint 50 kg egyéb hal.
 • 3-as típusú területi engedélyt váltó tagok évente 43 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 25 db ponty, 12 db ragadozó, 6 db amur lehet, 10 db harcsa valamint 50 kg egyéb hal
 • Ifjúsági és kedvezményes területi engedélyt váltók évente 18 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 10 db ponty, 5 db ragadozó, 3 db amur lehet, 5 db harcsa, valamint 25kg egyéb hal
 • Területi engedéllyel: hetente 6 db nemes hal tartható meg melyből 3 db egyfajú, naponta 5 db tartható meg, melyből 3 db egyfajú. Compó heti 6 db, napi 2 db tartható meg, melyek tömege beleszámítandó a naponta megtartható 4 kg egyéb hal tömegébe. Tagoknak harcsára időbeli korlátozás nincs viszont 1 évben csak 10 db tartható meg, ez a mennyiség nem számít bele a ragadozó hal kvótába. A 15 kilogrammosnál nagyobb harcsák nem számítanak bele az évi 10 db kvótába, ezeket a halakat beírva és a halőrnek bemutatva jóváírásra kerül.
 • Gyermek területi engedélyt váltók naponta 2 kg, évente legfeljebb 20 kg egyéb halat tarthatnak meg.
 • Napijeggyel horgászók 2 db nemes halat tarthatnak meg, valamint 3 kg egyéb halat, melyben legfeljebb 2 db compó lehet
 • Délutáni (fél) napijeggyel, ifjúsági napijeggyel horgászók 1 db nemes halat tarthatnak meg, valamint 2 kg egyéb halat, melyben legfeljebb 1 db compó lehet.
 • Gyermek napijeggyel horgászók 2 kg egyéb halat tarthatnak meg.
 • A tiszteletjeggyel horgászókra a teljes napijegyet, ill. éjszakai jegyet váltókra vonatkozó szabályok érvényesek.

8. Csónakok használatára vonatkozó szabályok :

 • Az egyesület tulajdonát képező csónak bérlőjének vízre szállás előtt meg kell győződni a csónak és az evező épségéről, a rögzítéshez szükséges eszközök meglétéről. A horgászat végeztével a csónakot a parti kikötési pontokhoz biztonságosan rögzíteni kell, belsejét ki kell takarítani, az evezőt le kell adni a halőrnek. A csónak állagában okozott károk helyreállításáért a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

9. Közlekedésre vonatkozó szabályok

 • A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek, onnan gyalogosan közelíthetik meg a halőrházat, ill. a horgászhelyeket. A parti úton csak az út menti földterületek tulajdonosai, a horgásztanya igénybevevője, valamint a vezetőség által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezők közlekedhetnek, a parton horgászók zavarása nélkül.
 • Kivételes, méltányosságot igénylő esetekben a halőr alkalmi behajtást engedélyezhet. Fenti szabály értelemszerűen nem vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek, közüzemi szolgáltatók, a területen munkát végző vállalkozások járműveire.

10. Környezetvédelmi szabályok :


 • A vízpartok megbontása, a növényzet kivágása, a nádfalakba csónakkal való behatolás, az élővilág szándékos zavarása nem megengedett. Tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése, a szemetelés, a szemetes helyen történő horgászat. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A tavak partján sátort felállítani (kivéve bojlis sátor), a tavakban fürdeni, belsőégésű motorral ellátott csónakot használni, stéget vagy egyéb állást létesíteni tilos. Kutyát sétáltatni, ill. tartani csak pórázon lehet, nagytestű eb esetén szájkosár használata kötelező. A horgászat befejezése után a tavakban jelölőbója , csónakkaró nem hagyható

11. Vegyes rendelkezések :

 • Éjszaka a horgászhelyet, ill. a csónakot jól látható módon ki kell világítani. Amennyiben a part ki van világítva, az egyéni kivilágítás nem kötelező.
 • Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért egyesületünk felelősséget nem vállal.

12. Eljárás szabálysértés esetén :

 • A horgászrend megsértése, a társadalmilag általánosan elfogadott normáktól való súlyos eltérés esetén a vétkes az ellenőrző személy felszólítására a horgászatot köteles befejezni, okmányait adatfelvétel céljából átadni.
 • A szolgálatban lévő halőr az esetről jegyzőkönyvet vesz fel, ill. feljegyzést készít, melyet saját tag esetén egyesületünk Fegyelmi Bizottságához, napijegyes horgász esetén egyesületének, ill. a megyei Halászati és Vadászati Felügyelőségnek megküld további eljárás végett.
 • Felhívjuk a horgászok figyelmét arra, hogy a halőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így utasításaik figyelmen kívül hagyása, a velük szemben tanúsított ellenállás, esetleg tettlegesség súlyos következménnyel jár.
 • A jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje, ill. a Halászatról és Horgászatról szóló törvény előírásai az irányadóak.

Kezelő: BCM Horgászegyesület

Elérhetőség: halőr: 06/20-2309097

Weboldal: www.kovácshidaitavak.hu

! % /
Ossza meg ismerőseivel:
Akciós termékek Katalógusok

Időjárás (Pécs)

Közösség

Adatvédelmi központ

Funkció és teljesítmény sütik

A Funkcionális cookie-k lehetővé teszi a honlapunknak a már megadott részletek elmentérését és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljunk. Ezen cookie-k csak anonimizált információkat gyűjtenek és tárolnak, tehát ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását. A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális és teljesítmény cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését. A honlapunkon a következő Funkció és Teljesítmény sütik használjuk:

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz, NID, _ceg.u, _ceg.s, fbsr_*
_ceg.u, _ceg.s
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz
fbsr_*
NID

Szükséges sütik

Feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapunk nem használhatók rendeltetés szerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ezért a feltétlenül szükséges cookiekat nem lehet be és kikapcsolni. A honlapunkon a következő Feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

kohanasession, language, resolution, authautologin

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon ún. sütiket (cookie-kat) használunk, amelyeknek célja, hogy anonimizált formában látogatottsági információkat gyűjtsön, valamint elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. Egyes cookie-k amelyet használunk harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat, amelyeket arra használnak, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról az Cookie / Süti Tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást, vagy a sütiket Ön is bármikor beállíthatja.